ONGEVALSAANGIFTE


Ook op het veld gebeuren er helaas ongevallen.  Gelukkig bestaan er verzekeringen om je te helpen.
Sinds 15 juni 2022 kunnen alle aangiften en medische attesten (getuigschriften) van dergelijke ongevallen digitaal door de Gerechtigd Correspondent (GC) van KSK Kieldrecht ingediend worden.


Onze Gerechtigd Correspondent is :
EVA DE SMET
Kreek 64
9130 Kieldrecht
0465/04 73 00
desmeteva@hotmail.com


Deze digitalisering biedt verschillende voordelen :
*GEEN verlies van documenten meer.
  Een omslag die in de post verloren gaat, dat kan gebeuren.
  Vanaf nu dus niet meer.
  Al jouw documenten worden elektronisch en op een veilige manier verstuurd.
*GEEN kosten meer voor omslagen en postzegels.
*MINDER papier.
  ‘Keep it green, keep it on the screen’.
  Een kleine inspanning voor onze planeet.
*MEER tijd.
  De verzending van documenten is eenvoudig en snel.

 

WAT MOET IK DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP EEN VOETBALVELD ?


Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk met onze
voornoemde Gerechtigd Correspondent contact op.


Te ondernemen stappen
Er zijn 2 mogelijkheden :


  Mogelijkheid 1 :
  De Gerechtelijk Correspondent voert het ongeval rechtstreeks elektronisch in en geeft je het medisch
  attest (getuigschrift) dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en
  kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.
  Gelieve er wel rekening mee te houden dat onze Gerechtelijk Correspondent zelf uiteraard niet
  steeds aanwezig is.
  Mogelijkheid 2 :
  Je overhandigt het aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest
  (getuigschrift) zo spoedig mogelijk aan de Gerechtelijk Correspondent voor verdere afhandeling.
  De aangifte van ongeval en het medisch getuigschrift (attest) is bij deze tekst gevoegd en dus
  hier downloadbaar.

Papieren versies van deze documenten zijn uiteraard ook op ons clubsecretariaat zelf
beschikbaar.
Zonder de hierna vermelde informatie, kan de aangifte helaas niet aanvaard worden.
De volgende gegevens moeten dus altijd ingevuld worden :
* datum van het ongeval;
* datum van het eerste medisch onderzoek;
* de omstandigheden (zo precies mogelijk).
*de aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels en
* de handtekening van de speler en de dokter.


Belangrijk !
* Onze Gerechtigd Correpondent moet de aangifte UITERLIJK binnen de 21 dagen na het
ongeval indienen.
* Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, ...) verloopt via onze Gerechtelijk
Correspondent.


WAT DEKT DE KBVB-VERZEKERING PRECIES ?
Medische kosten (artsen, kinesitherapie, ziekenhuisopname, apotheek, ambulancevervoer,...) tot de
datum van herspelen en tot maximaal 2 jaar na de datum van het ongeval.
De verzekering vergoedt het remgeld, d.w.z. het verschil tussen het RIZIV-barema en de tussenkomst
van het ziekenfonds.
Extra kosten worden niet vergoed (bijvoorbeeld: niet-geconventioneerde artsen).
Er wordt nooit tussengekomen in producten of prestaties zonder RIZIV-code of waarvoor er geen
tussenkomst van het ziekenfonds is, bijvoorbeeld :
* huur materiaal (krukken, enz.);
* osteopathie of chiropractie;
* bril (behalve voor scheidsrechters);
* neusmasker;
* isokinetische test en
*Covid-test.

 

WAAR MOET IK OP LETTEN VOOR IK MIJN MEDISCHE ONKOSTEN INDIEN ?
Gelieve steeds eerst de eventuele tussenkomst van je ziekenfonds na te vragen en deze
gedetailleerde afrekening bij je onkosten te voegen.
De terugbetaling wordt altijd berekend volgens het officieel RIZIV-barema, m.a.w. het officieel remgeld
van de prestatie.


WAT MOET IK DOEN ALS IK BIJKOMENDE
KINESITHERAPIEBEURTEN WIL AANVRAGEN ?
Er kan altijd nog een aanvraag gedaan worden voor kinesitherapiebeurten, ook al werd dit
oorspronkelijk door de dokter (nog) niet nodig geacht.

Gelieve in dit geval vóór aanvang van elke nieuwe reeks het doktersvoorschrift te mailen
naar insurance@rbfa.be  of een KOPIE (het origineel is voor uw kinesist) te bezorgen aan onze
Gerechtigd Correspondent.
Indien je het zelf doormailt, graag met kopie aan onze Gerechtigd Correspondent.


Er hoeft niet gewacht te worden op de goedkeuring om de sessies te kunnen starten.
Het is echter niet meer mogelijk om nog een aanvraag in te dienen nadat de behandelingen afgelopen
zijn !  


Opgepast: zodra de voetbalactiviteit hernomen wordt, stopt de tegemoetkoming in deze
kosten.

 

MOET MIJN GENEZINGSATTEST BINNEN ZIJN OM HET VOETBAL . TE MOGEN HERVATTEN ?
Neen, maar de juiste hervattingsdatum moet wel op het genezingsattest (zie onderste deel van het
ontvangstbewijs) genoteerd zijn.


ZIJN SPELERS VERZEKERD WANNEER ZIJ ONDERWEG ZIJN. (HUIS – TERREIN / TERREIN – HUIS) ?
Ja, als ze jonger zijn dan 18 jaar en het ongeval zich voordoet op de kortste route, te voet of met de
fiets en op voorwaarde dat het vervoermiddel niet meer dan 50cc bedraagt.


WORDT ER VIA DE VERZEKERINGEN EEN TEGEMOETKOMING VOORZIEN IN LOONVERLIES ?
Een uitkering tijdelijke ongeschiktheid is eerder uitzonderlijk voor werknemers en geldt enkel voor hen
die in orde zijn met de sociale zekerheid, maar door bijvoorbeeld de wachttijd nog geen recht hebben
op vergoeding.


In dat geval, en enkel in dat geval, wordt vanaf de eerste dag (€ 30/dag) tussengekomen en past men
geen wachttijd toe zoals voorzien in artikel 19.

 

VERDERE VRAGEN ?
Geen probleem.
Neem gerust met onze Gerechtigd Correspondent contact op.
Ze helpt u graag verder.