* Voor en na de wedstrijd of training worden de trainers begroet.

* Wees steeds op tijd op de match of training : geen half uur te vroeg, geen 5 minuten te laat.

  Verzamelen gebeurt steeds in de aangeduide kleedkamer.

* Probeer steeds tijdig af te melden wanneer je niet aanwezig kan zijn op match of training.

   Voor de trainers is er niks vervelender dan een afmelding een uur voor de match of training.

* We verwachten dat er na een match of training gedoucht wordt.

* GSM-gebruik in de kleedkamers of tijdens wedstrijden of training is verboden!

* Indien er meer spelers zijn dan er plaatsen op het wedstrijdblad zijn, wordt er met een beurtrol gewerkt. Is eveneens afhankelijk van gedrag

   en aanwezigheid op trainingen.

* Wanneer er bij een ploeg spelers tekort zijn, zal er na overleg tussen trainers en bestuur worden doorgeschoven, van onder naar boven,

   bv van U9 naar U10  of van U13 naar U15.

* Pestgedrag tov medespelers of tegenstanders zal niet getolereerd worden, bij herhaaldelijk pestgedrag kan een tijdelijke ontzegging

   van clubactiviteiten een gevolg zijn.

* Beleefdheid en respect is de norm tegenover spelers, trainers en supporters van onze club, maar ook tegenover de tegenstanders en scheidrechters.

* Een wedstijd wordt op het veld afgewerkt, niet op de tribune. Reacties op het publiek moeten achterwege gelaten worden.

* We zijn blij met de support van familie en vrienden, maar voor hen geldt dat het enkel om supporteren mag gaan. Je bent geen trainer of scheidsrechter. 

  Commentaar op spelers, trainers of scheidsrechters wordt niet getolereerd.

* Tijdens trainingen of wedstrijden lopen er enkel spelers en trainers op het veld die op dat moment aan hun wedstrijd bezig zijn. Wil je graag op

   het veld staan?   We zoeken nog trainers!

* Op en rond het veld wordt afval steeds in de daarvoor voorziene vuilbakken gegooid.

* Glas, chips en ander snoep horen niet thuis op het voetbalveld.

* Alcohol is verboden voor minderjarigen op onze terreinen.

* Fietsen en steps worden in het fietsenrek aan de inkom geplaatst en NIET rond het veld, tribune of kantine.

 

Opgesteld door het KSK Kieldrecht bestuur.